POSDRU 63815 - Calitate si competenta profesionala europeana Ón educatia medicala si in managementul cunoastere 

Acasa

Prezentare

Obiective

Echipa

Implementare

Workshop

Rezultate

Contact

 
 

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul major al proiectului: extinderea oportunitatilor de invatare si imbunatatirea calitatii procesului educational din universitatile de medicina si farmacie, printr-o dezvoltare curiculara armonizata transnational si multiregional si prin dezvoltarea si implementarea de mecanisme si intrumente inovative, de natura informatica, cu rol de suport, monitorizare si evaluare a predarii si invatarii si de eficientizare a managementului universitar si al adaptarii la cerintele pietei muncii.

Efectele pozitive pe termen lung sunt:

 • dezvoltarea unei retele educationale omogene, bazata pe criterii valorice similare, nediscriminatorii, asigurand o mai buna functionare a sistemului Bolognia la nivel transnational si multiregional;
 • stimularea proceselor inovative de dezvoltare a calitatii cadrului curicular national;
 • imbunatatirea absorbtiei pe o piata competitiva a muncii, prin dezvoltarea abordarii inovative a procesului de educatie medicala, respectiv,
 • cresterea dimensiunii europene a procesului de formare profesionala pentru sanatate in Romania.

Obiective specifice:

 1. Asigurarea mijloacelor si resurselor necesare functionarii structurii multiregionale si transnationale pentru inovare si dezvoltare curiculara, formata in cadrul proiectului.
 2. Sustinerea metodelor de educatie colaborativa si invatare autonoma si de eficientizare a managementului educational in cadrul parteneriatului creat, prin dezvoltarea unui sistem software (portal web) cu functiuni de invatare si socializare adresate comunitatii studentesti si cadrelor universitare si de conecare dinamica la piata muncii.
 3. Dezvoltarea competentelor in domeniul dezvoltarii curiculare, al invatamantului colaborativ si al utilizarii sistemelor pentru "blended learning" a partenerilor romani, in vederea eficientizarii proceselor de transfer de know-how educational in cadrul partenriatului transnational.
 4. Imbunatatirea calitatii activitatilor de educatie medicala prin implementarea unei noi structuri curiculare, cu caracter integrativ, orientata catre student si sustinuta prin mijloace software inovative de monitorizare si evaluare a calitatii,
 5. Dezvoltarea si adaptarea programelor de studii universitare a partenerilor romani, in scopul cresterii calitatii procesului educational si a competentelor clinice dobandite de studenti pe parcursul ciclului de licenta,
 6. Extinderea oportunitatilor de invatare si inovare, prin crearea unei noi structuri administrative vizand dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor in domeniul educatiei medicale si al managementului educational .
 7. Cresterea vizibilitatii consortiului transnational, prin promovarea programului si a a rezultatelor din cadrul proiectului pe tot parcursul implementarii.
 8. Implementarea activitatilor specifice managemntului de proiect orientat catre obiective.
 
 
 

   
 
Copyright 20011 - Compartimentul Cercetare si Fonduri Structurale al UMF Craiova
Webdesign: Gabriel Popescu, expert IT pe termen lung - Departamentul I.T. UMF Craiova