POSDRU 63815 - Calitate si competenta profesionala europeana Ón educatia medicala si in managementul cunoastere 

Acasa

Prezentare

Obiective

Echipa

Implementare

Workshop

Rezultate

Contact

 
 

Etape

Activitati

Subactivitati

 

Etapele proiectului

Proiectul este structurat pe un cadru metodologic ce umareste sa asigure coerenta si omogegitate actiunilor, principiilor, criteriilor si practicilor folosite la realizarea proiectului.

Cadrul metologic contine sapte etape distincte si trateaza unitar directiile majore de actiune din cadrul proiectului (definite la capitolul obiective): dezvoltarea curiculara armonizata transnational si interregional si implementarea de mecanisme si intrumente informatice inovative,cu rol de suport, monitorizare si evaluare a predarii, precum si de imbunatatire a managementului educational.

Etapele prevazute sunt: I) alocarea \"de facto\" a resurselor existente, II) completarea si omogenizarea resurselor necesare implementarii;III) analiza potentialului de imbunatatire local si planificarea actiunilor;IV) evaluarea ex-ante a planurilor de actiune locala si realizarea unui master plan de actiune la nivel interregional si transnational;V) implementarea actiunilor la nivel local, interregional si transnational, in conformitate cu planul master de actiune; VI) evaluarea rezultatelor activitatilor si introducerea corectiilor necesare; VII) diseminarea si multiplicarea rezultatelor.

 1. Etapa I. Alocarea de facto a resurselor existente. Atat in cadrul echipelor de lucru stabilite de fiecare partener cat si ulterior, in cadrul intalnirilor comune, se va proceda la: detalierea pachetelor de activitati, organizarea grupurilor de lucru corespunzatoare fiecarui nivel (faza pregatitoare), definirea de reguli si principii de lucru. Astfel, se vor crea trei nivele de actiune: Managerial, Tehnic (Executiv) si Consultativ. Fiecarui nivel i se vor aloca resurse umane specifice (descrise la capitolul management), se vor stabili ierarhiile din cadrul proiectului, se va stabili numarul pachetelor de lucru, temele abordate si responsabilii acestora, se vor stabili regulile privind comunicarea si realizarea documentatiei asociate proiectului . In aceasta etapa sunt incluse in ordine, activitatile descrise la:SA1.1;SA1.2;SA1.3;SA3.1
 2. Etapa II. Completarea si omogernizarea resurselor necesare implementarii. Sunt vizate atat completarea si omogenizarea resurselor tangibile cat si asigurarea cadrului necesar completarii resurselor intangibile (cunoastere, deprinderi, abilitati, know-how). Se vor organiza achizitii de bunuri si servicii, folosind personal autorizat din cadrul fiecarei institutii partenere si respectarea legii achizitiilor publice (OG 34/2006, OUG19/2009). Pentru realizarea sistemului suport informatic se va realiza o echipa mixta, formata din responsabili IT alocati de fiecare partener si specialisti ai firmelor subcontractante,ce va stabili in detaliu arhitectura, continutul si forma de prezentare a intregii aplicatii. Odata stabilita aceasta va fi prezentata spre aprobare intregii echipe de management a proiectului. Implemantarea se va realiza in comun, asigurandu-se drepturi de acces similare tuturor partenerilor.Ca principii de baza sunt: utiizarea de software specializat, realizarea de module integrate functional, introducerea de aplicatii pentru managementul documentelor si al resurselor, crearea de spatii de socializare si abordare inovativa a intvatarii. Imbunatatirea resurselor intangibile, se va realiza prin vizite, participari la seminarii, conferinte si cursuri de perfectionare a echipei de management si a staff-ului universitar roman in domeniul dezvoltarii curiculare si a eficientizarii managementului educational.Se vor organiza activitati pentru formarea si perfectionarea de abilitati si competente specifice de catre toti partenerii la proiect. Lista actiunilor incluse in aceasta etapa include: SA2.1;SA2.2;SA3.2;SA3.3;SA 4.1; SA4.2; SA4.3
 3. Etapa III. Analiza potentialului de imbunatatire local si planificarea actiunilor specifice la nivelul fiecarui partener interregional. Fiecare partener roman va realiza, sub indrumarea partenerului P5 un studiu asupra potentialului local de imbunatatire curiculara si manageriala. In baza lor, partenerii vor realiza planuri locale de actiune ce vor fi integrate intr-un master plan al implementarii. Rezultatele studiilor vor fi prezentate in cadrul unui simpozion cu participare internationala ce va fi organizat de catre solicitant. Activitatile sunt cuprinse in SA 5.1. si SA 4.3
 4. Etapa IV. Evaluarea ex-ante a planurilor de actiune locala si realizarea unui master plan de actiune la nivel interregional si transnational. Are ca scop omogenizarea actiunilor la nivel interregional si armonizarea continutului acestora la nivel transnational. Analiza ex-ante va folosi metode de tip benchmarking si va asigura optimizarea alocarii resurselor si eficientizarea implementarii. Evaluarea va urmari (cel putin) urmatoarele elemente: relevanta; eficienta;consecventa si coerenta;sustenabilitata; modalitatile de management si monitorizoare asigurate.In acest sens se vor evalua atat actiunile vizand imbunatatirile de la nivel de structura curiculara (inlocuirea structurii liniare cu una de tip neliniar), cat si pe cele vizand modificarile de continut si metologie, necesare formarii de abilitati clinice la nivelul ciclului de licenta. La realizarea master planului vor participa atat memebrii Grupului consultativ cat si experti externi nationali, din institutii cu responsabilitati specifice in domeniul educational. Acestia vor urmari asigurarea principiilor Europene privind calitatea prcesului de formare a competentelor,continutul CNCIS privind consensul, incluziunea, asigurarea calitatii educatiei,modalitatile de facilitare a schimbarilor, asigurarea colaborarii nationale si internationale, precum si a metodologiilor si standardelor impuse de MEC furnizorilor de programe de invatamant superior. Se vor detalia criteriile privind nivelul de cunoastere, atitudine si de performanta, directiile specifice de actiune,strategiile eductionale, metode si mijloace ce vor fi folosite.Tototdata se vor detalia pasii implementarii la nivel interregional. Activitatile ce vizeaza atingerea obiectivelor acestei etape sunt: SA5.2;SA6.1; SA6.2;SA6.3
 5. Etapa V. Implementarea actiunilor la nivel local, interregional si transnational,in conformitate cu planul master de actiune. Activitatile acestei etape sunt cuprinse in SA5.2; SA6.4; SA6.5. Coordonarea activitatii de implementare se va face atat la nivel managerial cat si la nivel executiv prin mijloacele de comunicare scrise (rapoarte, memo-uri, e-mail-uri de informare) , cat si prin videoconferinte si vizite reciproce.
 6. Etapa VI. Evaluarea rezultatelor activitatilor si introducerea corectiilor necesare. Se va asigura o monitorizare permanente a activitatilor din cadrul proiectului prin: realizarea de rapoarte periodice de activitate, asigurand o informare in dublu sens (top-down si botom-up), precum si prin postarea pe pagina de stiri a portalului proiectului, a rezultatelor obtinute de fiecare participant, in urma evaluarii directe a rezultatelor obtinute cu cele planificate. Evaluarea se va face trimestrial si va avea un rol proactiv, in ideea evitarii generarii si escaladarii de procese cu rol de incetinire/scadere a randamentului procesului de implementare, precum si de asigurare a calitatii rapoartelor de progres. Activitatea asociata acestei etape este descrisa la SA 5.4.
 7. Etapa VII. Diseminarea si multiplicarea rezultatelor. Avand in vedere spectrul larg al actiunilor realizate - de la realizarea unui mecanism informatic suport, pentru procesul didactic in general, al socializarii la nivel interregional si transnational si de conectare la piata muncii, pana la introducerea unei noi structuri curiculare - in cadrul proiectului se vor realiza actiuni de informare si proovare la nivelul tuturor grupurilor tinta : studenti, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice universitare. Astfel se vor organiza cursuri de vara, instruiri, seminariii, prezentari, dar si actiui legate de tiparirea de materiale informative si de promovare. In aceasta etapa se inscriu activitatile prevazute la: SA3.4;SA7.1;SA7.2
 8.  
   
   

   
 
Copyright 20011 - Compartimentul Cercetare si Fonduri Structurale al UMF Craiova
Webdesign: Gabriel Popescu, expert IT pe termen lung - Departamentul I.T. UMF Craiova