POSDRU 63815 - Calitate si competenta profesionala europeana Ón educatia medicala si in managementul cunoastere 

Acasa

Prezentare

Obiective

Echipa

Implementare

Workshop

Rezultate

Contact

 
 

Rezultate

Rapoarte

Evaluare

Caiet abilitati

Workshop 2012

Workshop 2013

 

Rezultate anticipate

Indicatori "output":

 • A1) Formarea echipei de management si implementare; Acces prin internet la informatiile despre proiect;
 • A2) Consiliere transnationala in domeniul dezvoltarii curiculare pentru 5 universitati; Documente consultative semestriale privind evolutia proiectului; Consilierea celor cinci universitati romanesti in activitatile cu impact strategic;
 • A3) Conectarea la un spatiu virtual transnational a unui numar de 7 univeristati de medicina; Dotarea cu tehnica de calcul, birotica, consumabile a 5 universitati romanesti;Conectarea a 5 universitati la sistemul integrat de management educational; Implementarea a 5 instrumente software inovative pentru educatie si management universitar; Un sistem de comunicare si educatie colaborativa transnational, functional;
 • A4) Cursuri si seminarii organizate in 5 universitati; Abilitati antreprenoriale si educationale dezvoltate prin cursuri simultane la nivel multiregional;
 • A5) Personal didactic din staff-ul universitar, pregatit in domeniul curicular si managerial; Retele de cunoastere dezvoltate la nivel european; Un seminar cu participare internationala majora in domeniul curicular;
 • A6) Sapte studii comparative realizate in domeniul curicular; Un plan metodologic de actiune agreat la nivel transnational; O curicula cu structura si continut imbunatatit implementata; Calitatea educatiei medicale imbunatita la toti cei 5 parteneri;
 • A7) Abilitati clinice introduse in programele de studiu a partenerilor romani ; 5 centre pentru abilitati clinice functionale.
 • A8) Prezentare in mass media a realizarilor proiectului; Dialog cu autoritatile de la nivel national;
 • A9) Activitatile proiectului realizate de toti cei sapte parteneri; Incadrarea in limita resurselor alocate. Activitati realizate la nivelul de calitate angajat.

Indicatori "result":

 • A1) 42 de persoane nominalizate pentru activitati precise in cadrul proiectului; Un set de actiuni planificate pentru intalnirea de debut a proiectului;o pagina web cu sase legaturi (link-uri) la site-urile partenerilor;
 • A2) Sase rapoarte consultative privind stadiul si evolutia proceselor; 16 profesori din staff-ul universitar cu experienta in dezvoltare universitara la nivel transnational;
 • A3)9000 de studenti, masteranzi, doctoranzi si cadre didactice in baza de date; O aplicatie de tip blended learning activa ; Un mediu virtual de socializare si de conectare la piata muncii; Un mecanism dinamic de evaluare si selectie a ideilor inovative de proiecte "virtual project arena"; O aplicatie de baze de date pentru management educational distribuit; Un instrument software de suport , monitorizare, si evaluare a calitatii activitatilor educationale cu 300 de tinere cadre didactice utilizatori;
 • A4) 3 locuri de munca nou create in domeniul formarii profesionale; 650 de tineri (studenti, masteranzi si doctoranzi) participanti la activitati de informare, instruire dirijata (sincrona si asincrona); 30 seminarii web (webinar) organizate;
 • A5) 72 de pofesori si personal universitar, participanti la cursuri de formare, semninarii si schimburi de experienta; 120 de participanti la simpozionul international pe teme de dezvoltare curiculara si educatie;
 • A6) Un set de parametri educationali validati; Un set de descriptori sectoriali de invatare; Un continut curicular armonizat la nivel transnational; O structura curiculara noua, implementata;
 • A7) O lista de competente clinice agreata transnational; Un set de descriptori sectoriali de invatare; 6 programe de studiu modificate ; Sisteme de simulare activitati clinice in toate cele cinci universitati romanesti;
 • A8) Trei conferinta de presa; 3000 de pliante, 1000 prospecte; 120 postere, sapte pagini web, cinci panouri de informare;
 • A9) 12 Rapoarte intermediare, 6 rapoarte de evaluare interna a catitatii ; implementere sistem de management al documentelor la nivel de parteneriat; un raport final; un raport de audit: Indicatori "result", calitativi: Acceptarea in proportie de 100% a planurilor de actiune la nivel transnational si mutiregional (A2); Cresterea cu 500% a numarului de utilizatori ai aplicatiilor informatice (A3); Imbunatatirea cu 40-80% a dotarii de comunicatii la parteneri; Integrarea in proportie de 100% a instumentelor software in aplicatiile software a partenerilor romani (A3) Imbunatatirea cu 80-100% a abilitatilor didactice si antrepreoriale (A4) Cursuri specifice 65% si nespecifice 35% finalizate de staff-ul universitar si participantii romani la proiect (A5), Cresterea cu 60-80% a nivelului de cunostinte a personalului roman (A5) Cresterea cu 60-100% a calitatii cunostintelor tranferate (A6); Recunoasterea transnationala in proportie de 100% a calitatii noii curicule (A6); Cresterea cu 100% a calitatii proceselor de suport, monitorizare si evaluare a invatarii (A6); Cresterea abilitatilor clinice fundamentale la studenti cu 100% (A7); Cresterea cu 100% a cunostintelor legate de dezvoltarea curiculara in universitatile partenere (A8);
 
 
 

   
 
Copyright 20011 - Compartimentul Cercetare si Fonduri Structurale al UMF Craiova
Webdesign: Gabriel Popescu, expert IT pe termen lung - Departamentul I.T. UMF Craiova