POSDRU 63815 - Calitate si competenta profesionala europeana Ón educatia medicala si in managementul cunoastere 

Acasa

Prezentare

Obiective

Echipa

Implementare

Workshop

Rezultate

Contact

 
 

Etape

Activitati

Subactivitati

 

Activitatile si subactivitatile proiectului

Activitatea A1: Formarea si sustinerea echipei de proiect si a grupului consultativ transnational pentru dezvoltare curiculara (GCIDCM). Parteneri implicati: S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 1-36.

Subactivitatile activitatii A1. SA1.1: Organizarea intalnirii de demarare a proiectului (kick-off meeting). Stabilirea structurilor de lucru sinominalizarea membrilor acestora (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 1-2); SA1.2: Proiectarea si lansarea versiunii de start a paginii web a proiectului (partial subcontractata) (S - lunile 1-2); SA1.3: Constituirea grupului de lucru transnational, cu rol consultativ in domeniul calitatii curiculare si a strategiei de dezvoltare a parteneriatului transnational. Stabilrea rolului si a intensitatii participarii la activitatile proiectului (GCIDCM) (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 3-36);

Activitatea A2: Realizarea si implementarea spatiului virtual de dezvoltare transnationala a competentelor profesionale si transversale asociate educatiei medicale si a legaturilor cu piata muncii. Parteneri implicati S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 3-36.

Subactivitatile activitatii A2. SA2.1: Organizarea procedurilor de achizitie pentru IT, birotica, consumabile si servicii informatice (S, P1, P2, P3, P4 - lunile 3-9); SA2.2: Realizarea si dezvoltarea suportului informatic educational necesar spatiului virtual de colaborare transnationala si multiregionala (partial subcontractate) (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 3-36);

Activitatea A3: Infiintarea si dezvoltarea unei noi structuri administrative, centru pilot pentru organizarea de activitati privind dezvoltarea abilitatilor de inovare antreprenoriala si educationala. Parteneri implicati: S, P1, P2, P3, P4 - lunile 2-36.

Subactivitati asociate activitatii A3. SA3.1: Obtinerea hotararii de senat de infiintare a structurii administrative si a posturilor aferente (S - lunile 2-3); SA3.2: Asigurarea resurselor umane si materiale necesare functionarii centrului (S - lunile 3-6); SA3.3: Obtinerea acreditarilor pentru activitati de formare profesionala (S - lunile 7-12); SA3.4: Implicarea unui numar de 250 studenti, masteranzi si doctoranzi si cadre didactice in activtati de fomare si imbunatatire a abilitatilor de inovare antreprenoriala si educationala (S, P1, P2, P3, P4 - lunile 13-36);

Activitatea A4: Participarea staff-ului universitar roman si a echipei romane de proiect la cursuri si seminarii specifice 80% (management educational, dezvoltare curiculara) si nespecfice (politici educationale, strategii de dezvoltare), si la schimburi de bune practici. Parteneri implicati: S, P1, P2, P3,P4, P5, P6 - lunile 5-30.

Subactivitati asociate activitatii A4. SA4.1: Mobilitati pentru participari la seminarii si cursuri de scurta durata ale membrilor echipei de proiect si ale staffului univeristar (S, P1, P2, P3, P4 - lunile 5-30); SA4.2: Organizarea de fiecare dintre parteneri a doua cursuri de vara (de scurta durata), adresata cadrelor didactice tinere, pentru imbunatatirea abilitatilor didactice (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 15-30); SA4.3: Organizarea unui simpozion international pe tema dezvoltarii curiculare si a metodelor moderne de educatie medicale, la sediul solicitantului (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 5-11);

Activitatea A5: Dezvoltarea unei curicule medicale pe o structura nelineara evoluata si continut armonizat calitativ la nivel european. Parteneri implicati: S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 5-30.

Subactivitatile activitatii A5. SA5.1: Realizarea de catre fiecare partener roman, a unui studiu asupra potentialului de imbunatatire curiculara. Studiul va urmari: 1) identificarea problemelor legate de structura si continutul curiculei utilizate, deficiente constate; 2) Evaluarea si definirea necesitatilor (structura, constinut) si 3) cai si mijloace de imbunatatire propuse (plan de masuri). Studiul se va realize sub directa coordonare a parterului P5 si a Grupului consultativ. Rezultatele studiului vor fi prezentate si in cadrul seminarului de la SA 5.3 (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 5-6); SA5.2: Realizarea unui master plan al implementarii ce va contine: obiectivele operationale definite in cadrul proiectului, o strategie coerenta si omogena de actiune, adaptata fiecarei universitati romanesti partenere in parte si armonizata la nivel transnational, caile si mijloacele de atingere a rezultatelor, modalitatile de asigurare a resurselor la nivelul celor stabilitae in cadrul proiectului, indicatori de realizare si de rezultat (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 7-9); SA5.3: Evaluarea ex-ante a planului de actiune propus, de catre expertii externi alaturi de grupul consultativ si introducerea de corectii (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 10-12); SA5.4: Implementarea actiunilor si monitorizarea derularii acestora (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 13-30); SA5.5: Evaluarea trimestriala a rezultatelor si introducerea masurilor corective (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 15-30);

Activitatea A6: Imbunatatirea programelor de studii universitare in scopul dezvoltarii competentelor clinice la ciclul de licenta. Parteneri implicati: S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 13-36.

Subactivitatile activitatii A6. SA6.1: Definerea abilitatilor si cunostintelor necesare asigurarii competentelor in domeniul clinic pe parcursul ciclului de licenta (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 13-15); SA6.2: Introducerea de descriptori sectoriali de invatare specifici (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 15-21); SA6.3: Dezvolatarea si adaptarea programelor universitare in scopul includerii noilor componente de studiu (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 18-21); SA6.4: Achizitia echipamentelor si servicilor necesare desfasurarii activitatii principale (S, P1, P2, P3, P4 - lunile 15-21); SA6.5: Implementarea noilor programe de studiu (S, P1, P2, P3, P4 - lunile 22-36);

Activitate A7: Activitati de informare si promovare a proiectului (activitate partial subcontractata). Parteneri implicati: S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 1-36;

Subactivitati asociate activitatii A7. SA7.1: Realizarea de materiale informative si publicitare (activititate subcontractata) (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 1-36); SA7.2: Organizarea unei intalniri de o zi, (masa rotunda) cu participarea unor reprezentanti ai CNCIS, MEC, Ministerului Sanatii si ARACIS, ai conducerilor spitalelor judetene din regiunile reprezentate si ai presei, pentru prezentarea realizarilor, a impactului pe termen scurt si mediu al proiectului, precum si a beneficiilor si lectiilor invatate pe parcusul proiectului (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 35-35);

Activitate A8: Activitati specifice de management de proiect: planificare, organizare,administrare, control si evaluare, cu asigurarea de delegari eficiente, cai de comunicare si feedback bine definite. Parteneri implicati: S, P1, P2, P3, P4, P5, P6 - lunile 1-36.

 
 
 

   
 
Copyright 20011 - Compartimentul Cercetare si Fonduri Structurale al UMF Craiova
Webdesign: Gabriel Popescu, expert IT pe termen lung - Departamentul I.T. UMF Craiova