POSDRU 63815 - Calitate si competenta profesionala europeana Ón educatia medicala si in managementul cunoastere 

Acasa

Prezentare

Obiective

Echipa

Implementare

Workshop

Rezultate

Contact

 
 

Context

Necesitate

Resurse

Management

 

Management

Complexitatea si volumul considerabil al activitatilor de asigurare simultana a functiilor strategice si pe cele operationale (planificarea etapizata, monitorizarea si verificarea periodica a activitatilor si a documentelor aferente, coordonarea generala si locala, organizarea evenimentelor de lansare si diseminare a proiectului si a licitatiilor pentru achizitii publice, etc) impun asigurarea unui management deosebit de performant.

Pentru asigurarea sa vor fi alocate 42 de persoane, distribuite dupa cum urmeaza: 20 persoane la partenerii P1;P2;P3;P4 (cate cinci la fiecare partener national), 8 la partenerii straini ( cinci la P5 si trei la P6) iar restul de 14 la solicitant. Acestia vor asigura functii in cadrul proiectului: Directorul de proiect (MP) - va asigura activitati de planificare strategica, coordonare si monitorizare la nivel transnational si multiregional a echipelor locale de management si implementare, va monitoriza si evalua calitatea proceselor de alocare a resurselor, va evalua calitatea implementarii si va asigura rezolvarea tuturor situatilor legate de disfunctiile din cadrul parteneriatului format, fiind si persoana care va certifica documentele pentru raportare, reprezentand parteneriatul in relatia cu autoritatea contractanta.

Pozitia de manager general al proiectului va fi asigurata de catre prorectorul responsabil de activitatile didactice din cadrul universitatii S (incadrat ca expert A). Experienta sa vasta in proiecte internationale , activitatea ca expert evaluator la nivel national in domeniul calitatii educatiei si activitatea asociata dezvoltarii curiculare de pana in prezent, capacitatea organizatorica demonstrata prin calitatea procesului de management universitar realizat ca prorector cu responsabilitati didactice, organizarea unui numar insemnat de simpozioane si manifestari intenationale, presedintele societatii romane de patologie si morfopatologie, coordonator al unui numar insemnta de proiecte de cercetare; asigura toate cerintele impuse pozitiei de manager de proiect.

Prin delegare eficienta MP va coordona si activitatile de la nivel local ale solicitantului. Pentru asigurarea eficacitatii, MG va fi secondat de un responsabil tehnic (RI) de implementare (expert de categoria A). Rolul RI este acela de monitorizare operationala a implementarii proiectului, la nivel mutiregional si transnational, de evaluare proactiva a derularii activitatilor, de informare si consiliere a MP asupra detaliilor privind mijloacele tehnice folosite in proiect, de asigurare a calitatii rapoartelor de progres si de tratare proactiva a riscurilor. Totodata RI va coordona direct activitatilor privind realizarea spatiului virtual pentru colaborare educationala transnationala si a noii structuri administrative din cadrul proiectului.

Persoana care va asigura realizarea sarcinior de RI detine o indelungata experienta manageriala in domeniul IT, al conducerii si coordonarii de proiecte de cercetare, de manager de proiecte cu finantare din fonduri PHARE. Este responsabil in cadrul unui proiect international privind implementarea unui campus virtual la nivel european (VICADIS), responsabil ca reprezentant al Romaniei intr-un proiect ERANET, si este certifcat COR ca manager de proiect.

Alaturi de MG si RT, din echipa de mangement a solicitantului vor mai face parte inca trei persoane cu functii de management la nivel local si multiregional, si anume:

 1. Un responsabil pentru implementarea la nivelul parteneriatului a activitatilor de dezvoltare curiculara si acreditare (DC). Persoana care va asigura activitatile DC, (expert de cat. A) este Coordonator al Comitetului Educational de Acreditare al Asociatiei Europene de Preventie si Recuperare Cardiovasculara, din 2005, coordonator de activitati medicale la nivel national, organizator al mai multor evenimente internationale, are o vasta experienta in domeniul managerial, detine functia de secretar stiintific, si poseda o vasta experienta internationala;
 2. Un responsabil pentru implementarea la nivel multiregional a activitatilor vizand formarea in cadrul ciclului de licenta a abilitatilor clinice (AC). Persoana va fi un expert de cat. A, cu vasta experianta in managementul activitatilor din domeniul sanatatii, coordonator al unui numar insemnat de organizatii interne si internationale, director editor al unei reviste de cercetare medicala, director de centru de cercetare, responsabil partener in cadrul unui proiect cu finantare PHARE CBC, privind dezvoltarea de abilitati clinice si a nenumarate proiecte de cercetare internationala;
 3. Un responsabil cu calitatea pregatirii resurselor umane in domeniul curicular si dezvoltarea parteneriatului transnational (DP). Expertul de cat. A ce va asigura aceasta pozitie in cadrul proeictului este un reputat om de stiinta, coordoantor a 7 proiecte de cercetare si orgnizator a peste 20 de evnimente internationale (unul de nivel Balcanic), si cu o vasta experienta manageriala.

La nivelul fiecarui partener P1;P2;P3;P4; P5 si P6, vor exista persoane care vor asigura rolul de management general, la nivel local (ML) expert de cat. A (ce va fi asigurat la nivel de prorector cu activitatea didactica, cu min. 10 ani experienta) si cate un responsabil de activitati operationale, cu rol de manager executiv (ME)la nivel local ( expert de cat A. La nivel de secretar stiintific pe universitate, sau similar). Grupul format din GM, RI, DC, AC, DP, ML 1- ML-6 si ME1-ME6 (17 exp cat.A) -echipa de management din cadrul proiectului- va avea responsabilitatea planificarii tuturor activitatilor trimestriale, semestriale si anuale, urmand sa asigure calitatatea si eficacitatea implementarii, a realizarii rapoartelor de progres si a finalizarii cu succes a implementarii proiectului.

Echipa de management va fi sustinuta operational de o echipa de implementare, formata din 31 de persoane si consiliata de un grup transnational , format din 16 experti de cat. A, pentru probleme de dezvoltare curiculara. Toti expertii de cat. A cu rol de consultant, vor face dovada unei experiente in domeniul calitatatii invatamantului universitar de min. 10 ani, precum si expertiza in domeniul dezvoltarii univeristare.

In cadrul echipei de implemenatare la solicitant, se vor crea functii de management operational cu urmatoarele responsabilitati:

 • Responsabil pentru implementarea activitatilor curiculare (expert de cat. B), la nivel de decan, prodecan sau sef de disciplina, expert cat B;
 • Responsabil pentru implementarea mecanismelor de imbunatatire a managementului educational , expert de categoria B;
 • Responsabil pentru implementarea intrumentelor software de suport curicular si managerial, pentru promovarea si informarea prin internet, expert cat. B;
 • Responsabil financiar, exp. cat B;
 • Responsabil pentru implementarea proceselor de imbunatatire a abilitatilor didactice, exp de cat. B.

Echipa de management a solicitantului va fi completata de patru experti de cat. C, rol de asistenti de manager pentru:

 • asigurarea calitatii rapoartelor de progres din cadrul proiectului;
 • implementarea metodelor de educatie in domeniul abilitatilor clinice;
 • organizarea de activitati in domeniul formarii profesionale;
 • activitatile financiare.

Analog, la fiecare dintre parteneri, se vor regasi cate trei persoane cu functii de management operational (un manager de cat. B si doi experti de cat. C, ). In ceea ce priveste partenerii straini P5 si P6, acestia vor asigura cate doi experti de cat A la nivel ML, un expert B si unul C. Toate achizitiile publice se vor desfasura de catre persoane certificate COR ca achizitor, din cadrul universitatilor partenere romanesti.

Proiectarea cash-flow-ului se va face folosind intensiv aplicatii softwtare specializate in analiza si predictia financiara (business inteligence), in scopul prevederii eventualelor suprasarcini.

  ;
 
 

   
 
Copyright 20011 - Compartimentul Cercetare si Fonduri Structurale al UMF Craiova
Webdesign: Gabriel Popescu, expert IT pe termen lung - Departamentul I.T. UMF Craiova