POSDRU 63815 - Calitate si competenta profesionala europeana Ón educatia medicala si in managementul cunoastere 

Acasa

Prezentare

Obiective

Echipa

Implementare

Workshop

Rezultate

Contact

 
 

Context

Necesitate

Resurse

Management

 

Resurse

Procesul de alocare a resurselor tangibile neceasare derularii proiectului se va asigura pe baza unei planificari detaliate, agreate de toti partenerii din cadrul proiectului.

Fiecare partener va fi responsabil de asigurarea necesarului de resurse materiale (RM) necesare derularii activitatilor planificate (atat existente cat si asigurate prin finantarea din cadrul proiectului), a resurselor financiare (RF) realizarii unui cash-flow fara turbulente,respectiv a resurselor umane (RU) de natura sa asigure calitativ si cantitativ necesarul de forta de munca din cadrul proiectului. In acest sens fiecare participant si-a asumat (prin semnarea acordului de parteneriat) responsabilitatile ce decurg din aplicarea principiului decontarii ulterioare a activitatilor realizate, urmand sa asigure prin efort financiar intern RF pentru platile activitatilor prevazute, conform bugetului prezentat la sectiunea financiara.

RM puse la dispozitia proiectului de catre parteneri, constau in esenta din: retele de calculatoare conectate la internet; birotica si periferice (imprimante, copiator, fax), spatii necesare desfasurarii activitatilor, alocate in interiorul propriilor cladiri, nefiind necesare inchirieri de imobile sau de echipamente. In scopul achizitiei de sisteme de simulare pacient, de calculatoare suplimentare, de realizare a aplicatiei software (dezvoltata partial intern si partial subcontractata), cat si pentru achizitia de mobilier, carti si publicatii, au fost prevazute sume care vor acoperi in intregime necesarul de costuri.

In sensul eficientizarii costurilor de transport pe distante scurte si medii (100km-500km) ce se vor desfasura cu regularitate pe parcursul proiectului, ca urmare a necesitatii participarii la actiunile prevazute, s-a prevazut plata de rate de leasing pentru un vehicul de transport persoane. Platile respective se vor efectua numai pentru intervalul de timp asociat proiectului, data finalizarii platilor la lesor urmand a fi stabilita ulterior datei de finalizare a proiectului.

In vederea asigurarii de resurse umane necesare unui proiect de o astfel de complexitate, s-a avut in vedere plata de salarii, in regim partial de munca pentru 42 de persoane ( din care 14 la solicitant si 28 la parteneri - cate 5 la partenerii nationali si 4 la cei straini), precum si plata de onorarii pentru un numar de cinci experti de categoria A. Pozitiile ce vor fi ocupate in cadrul proiectului de catre acestia sunt explicit prezentate in cadrul sectiunii management.

Pentru asigurarea conditiilor privind deplasarile in tara si in strainate asociate proiectului, s-au prevazut sume in conformitate cu OG.3/07.01.2008, acestea fiind explicitate la capitolul de detaliere a bugetului. La calculul costurilor privind achizitiile de servicii de transport si hoteliere, s-au evidentiat (la categoria de costuri neeligibile) sumele asociate platilor de TVA (inlcusiv a celor provenind din achiziile de bunuri si servicii de la categoria "alte tipuri de costuri") si s-a luat in considerare efectul cresterii in timp a pretului de achizitie la bunuri si servicii (in special datorat inflatiei).

Bugetul evidentiaza si sumele necesare platilor pentru taxe si cheltuieli administrative (incluzand pe cele asociate salariului responsabilului financiar si al juristului si secretariatului), RF necesare acestor plati urmand a fi deasemenea asigurat de catre fiecare partener, conform propriilor asumari bugetare stabilite in cadrul proiectului.

 
 
 

   
 
Copyright 20011 - Compartimentul Cercetare si Fonduri Structurale al UMF Craiova
Webdesign: Gabriel Popescu, expert IT pe termen lung - Departamentul I.T. UMF Craiova